O firmie

Firma B.H.i M. ,,NALEPA" oferuje nawiązanie współpracy w zakresie:

  • dostaw materiałów do nawierzchni kolejowych nowych oraz staro użytecznych,
  • dostaw części zamiennych nowych oraz staro użytecznych do wagonów towarowych i lokomotyw,
  • demontażu torowisk wraz z niwelacją terenu oraz wywożeniem pozostałości po demontażu,
  • remontu torów, rozjazdów i wiaduktów kolejowych,
  • budowy torowisk kolejowych, podsuwnicowych oraz bocznic kolejowych,
  • wyburzeń mostów, wiaduktów oraz pozostałych budowli kolejowych.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w realizacji tego typu dostaw oraz prac remontowo budowlanych i wyburzeniowych.
Naszymi partnerami są: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Katowicach, PCC Śląskie Linie Kolejowe, PCC RAIL, PCC SPEDKOL, CTL LOGISTICS oraz firmy wykonujące budowy i remonty nawierzchni kolejowych.

Profesjonalna załoga jak i nabyte wcześniejsze doświadczenie gwarantują należytą realizację dostaw oraz fachowe wykonanie zleconych zadań.